MEZARLIKLAR BİLGİ SİSTEMİ
Mezar Yeri Öğrenmek İçin Doğru Adres

Malatya

 

Malatya için bugün vefat edenlere BURADAN bakabirsiniz.


MALATYA
Mezarlıklar Müdürlüğü


Amaç: Malatya Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü (1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu,3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Kanunu 1931 tarih ve 11410 nolu Mezarlıklar Tüzüğü ve 04.05.2011 tarih 113 sayılı Malatya Belediyesi Mezarlıklar Yönetmenliği)Kanun, Tüzük, Yönetmenlik, Yönerge ve Genelgelerin verdiği yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususları sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti ve ölümden define kadar cenazelerin bütün iş ve işlemlerini usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek.

Faaliyetler;

Kültürel değerlerimiz olan mezarlıklarımızı en güzel bir şekilde dizayn etmek, korkulan mekânlar olmaktan çıkarıp ağaçlandırılmış yemyeşil korkusuzca ziyaret edilen ve huzur duyulan tefekkür bahçelerine dönüştürmek.
Bu amaçla her yıl vatandaşlarımızın da katkıları ile yaklaşık 5000 (Beş bin) çam ağacı dikilerek 3000(üç bin) dönüm alanı olanŞehir Mezarlığının ağaçlandırılmasıyla adeta Malatya Merkezinin akciğerini oluşturmak;
Cenaze hizmetlerini en güzel bir şekilde yürütmek, Varlıkların en mükemmeli olarak yaratılan insanın cenaze hizmetlerini de değerlerimize uygun olarak yerine getirmek, Cenaze yakınlarının, mezar yeri tespiti, bilgi ve belgeleri alabilmelerini sağlamak. Bu vb. çalışmalarımız birçok il belediyelerinin yetkilileri tarafından beğenilerek müdürlüğümüzü ziyaret ederek projeler hakkında bilgi edinmektedirler.
Kabristan caminin zemin katında bulunan gasilhane, tuvalet ve morglar kaldırılarak gerekli düzenlemeler yapılıp ibadete açılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER:

Müdürlüğümüz bünyesindeki mezarlıklar:

Şehir Mezarlığı
Sancaktar
Kuyuönü
Tecde(Şentepe)
Kiltepe
Çöşnük
Melek baba
Yaka
Yeşil tepe
Kaynarca
Yıldız tepe
Konak (Banazı)
Gayri Müslim.
Mezarlıklarıdır.

Not:

Şehir Mezarlığı dışındaki Mezarlıklar defin işlemlerine kapalıdır. Şehir Mezarlığında yapılan yıllık defin 1700 kişi civarındadır.
Ayrıca yaklaşık 700 kişinin cenazeleri de tesislerimizde yıkanıp, kefenlenerek İl-İlçe-Belde ve Köylere gönderilmektedir. Cenazelerin cinsiyetlerine, yaş gruplarına ve ölüm sebeplerine göre istatistikleri yapılmaktadır.

Yeni Hedeflerimiz,

Ağaç dikim kampanyaları ile ağaç dikiminin sürdürülmesi( hedef yaklaşık 6000 bin fidan)
Hemşerilerimizin taziyelerini daha rahat bir ortamda verebilmeleri için belirli merkezlere Belediye Sosyal Tesislerin ( Taziye evleri) yapılması.
Cenaze araç sayısının arttırılması
Mezarlıkların korunması amacıyla özel güvenlik personellerinin arttırılması, motorize ekibinin oluşturulması ve güvenlik kameralarının takılması.
Kuyuönü ve sancaktar mezarlıklarına özel güvenlik personelinin görevlendirilmesi.
Mezarlıklar Müdürlüğü binasının fiziki yapısında bazı düzenlemelerinin yapılması.
Defin yapılacak alanlarının alt yapılarının oluşturulması.
Rutin çalışmalarımızın eksiksiz olarak yapılması.

Cenaze Defin İşlemleri İçin Belgeler


Gömme İzin Belgesi:

Ölüm resmi sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya resmi sağlık kurumuna getirilmiş ise; gömme izin belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdürü veya baştabibi tarafından tasdik edilir.
Ölüm özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği gömme izin belgesi tasdik edilme şartıyla geçerli olur.
Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki aile hekimi veya varsa belediye tabibi tarafından verilir.

Müdür / İdris ALANİLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:
Yeni Şehir Mezarlığı YEŞİLTEPE / MALATYA

Telefon:
(0 422) 336 14 41 - (0 422) 377 19 79

E-Posta:
mezarlik@malatya.bel.tr